Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về quá trình dịch mã kết luận nào sau đây không đúng

Khi nói về quá trình dịch mã kết luận nào sau đây không đúng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về quá trình dịch mã kết luận nào sau đây không đúng ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý sai là A vì bộ ba kết thúc không mã hóa cho axit amin nào cả.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn