Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực, nhận định

Khi nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực, nhận định

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực, nhận định nào sau đây không đúng?..


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng dẫn giải:C-sai, Poliriboxom là hiện tượng các riboxom cùng trượt trên “khuôn” mARN trong quá trình tổng hợp protein. Mà các sản phẩm được tồng hợp từ cùng một “khuôn” thì các sản phẩm đó (protein) sinh ra phải giống nhau.Chọn đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn