Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường cách li

 Khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường cách li

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường cách li tập tính và cách li sinh thái, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?

(1) Hình thành loài bằng con đường cách li tập tính chỉ gặp ở động vật mà không gặp ở thực vật.

(2) Hình thành loài bằng con đường sinh thái gặp chỉ gặp ở thực vật mà không gặp ở động vật.

(3) Hình thành loài bằng con đường cách li tập tính và cách li sinh thái không có sự tham gia của đột biến và chọn lọc tự nhiên.

(4) Hình thành loài bằng con đường cách li tập tính và cách li sinh thái cần có sự tham gia của cách li địa lý và cách li trước hợp tử.

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) đúng vì tập tính chỉ có động vật có hệ thần kinh.

(2) sai vì hình thành loài bằng con đường sinh thái có thể gặp ở các loài ở động vật ít di chuyển.

(3) sai, đột biến và chọn lọc tự nhiên giúp hình thành những quần thể có tập tính sinh sản khác nhau hoặc thích nghi với điều kiện sinh thái khác nhau trong cùng khu phân bố, do đó, nhất thiết phải có sự tham gia của đột biến và chọn lọc tự nhiên trong hai con đường này.

(4) sai, hình thành loài bằng con đường cách li tập tính và cách li sinh thái diễn ra trong cùng khu phân bố nên không nhất thiết phải có cách li địa lý.

=> Đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn