Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về quá trình hình thành loài mới theo quan niệm của 

Khi nói về quá trình hình thành loài mới theo quan niệm của 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về quá trình hình thành loài mới theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các biến đổi đồng loạt cơ thể do tác động của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động đều liên quan đến thường biến, không làm thay đổi kiểu gen của cá thể, không di truyền do đó không có ý nghĩa với tiến hóa => không thể hình thành loài mới

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn