Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây đún

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây đún

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A-    Sai  chiều tổng hợp của ADN polimeraza là theo chiều 5’ →3’

B-    Sai , gắn các nucleotit tự do  bổ sung với mạch khuôn

C-    Sai cả hai mạch

D-    Đúng

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn