Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây sai

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây sai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây sai.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu sai là A

Enzyme ADN polimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 5’ → 3’

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn