Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể của quần thể s

Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể của quần thể s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể của quần thể sinh vật trong tự nhiên, phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các cá thể trong quần thê tự nhiên cạnh tranh với nhau( cạnh tranh cùng loài ) nhờ đó mà số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn