Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây không

Khi nói về quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu không đúng là B

Tự thụ phấn nếu không bị tác động của CLTN thì sẽ không làm thay đổi tần số alen

Đpá án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn