Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về quy luật tác động của nhân tố sinh thái, có những

Khi nói về quy luật tác động của nhân tố sinh thái, có những

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về quy luật tác động của nhân tố sinh thái, có những phát biểu nào sau đây là đúng?

(1) Các loài đều có phản ứng như nhau với cùng một tác động của 1 nhân tố sinh thái.

(2) Mỗi loài đều có phản ứng như nhau với tác động của các nhân tố khác nhau.

(3) Khi tác động lên cơ thể, các nhân tố sinh thái có thể thúc đẩy lẫn nhau hoặc gây ảnh hưởng trái ngược nhau.

(4) Các giai đoạn khác nhau của một cơ thể có phản ứng khác nhau trước cùng một nhân tố sinh thái.

(5) Cơ thể thường xuyên phải phản ứng tức thời với tổ hợp tác động của nhiều nhân tố sinh thái.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu đúng là : 3,4,5

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn