Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Khi nói về sinh quyển và khu sinh học, phát biểu nào sau đâ

 Khi nói về sinh quyển và khu sinh học, phát biểu nào sau đâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Khi nói về sinh quyển và khu sinh học, phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để phân chia sinh quyển thì cần dựa vào đặc điểm sinh vật sống trong ccas khu vực đó

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn