Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?    

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?

           


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ có phương dao động vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn