Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về sự di truyền của các gen trong tế bào nhân thực c

Khi nói về sự di truyền của các gen trong tế bào nhân thực c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về sự di truyền của các gen trong tế bào nhân thực của động vật lưỡng bội, kết luận nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C- sai các gen thuộc các locut khác nhau trên cùng 1 NST  di truyền liên kết với nhau , hiện tượng phân li dộc lập chỉ xảy ra khi các gen nằm trên các NST khác nhau

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn