Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể sinh vật, phát b

Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể sinh vật, phát b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương án D sai vì phân bố theo nhóm thường gặp khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn