Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về sự phân bố các cá thể trong quần thể, phát biểu n

Khi nói về sự phân bố các cá thể trong quần thể, phát biểu n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về sự phân bố các cá thể trong quần thể, phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Điều không đúng là B

Cá thể có tính lãnh thổ cao thường phân bố đồng đều .

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn