Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về tác động của nhân tố tiến hóa trong quá trình hìn

Khi nói về tác động của nhân tố tiến hóa trong quá trình hìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về tác động của nhân tố tiến hóa trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hầu hết quá trình hình thành loài nào cũng có tác động chọn lọc tự nhiên.

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn