Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về tần số hoán vị gen, điều nào dưới đây kh

Khi nói về tần số hoán vị gen, điều nào dưới đây kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về tần số hoán vị gen, điều nào dưới đây không đúng ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu không đúng là : D

Tần số hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen. Các gen ở càng xa nhau, lực liên kết càng yếu, càng dễ xảy ra hiện tượng hoán vị gen

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn