Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu n

Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A- sai , một số vi khuẩn là sinh vật tự dưỡng

B – sai , tảo , vi khuẩn lam đều có khả năng này

D-   sai , như A

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn