Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về tuổi thọ, kết luận nào dưới đây <u>không</u> đúng

Khi nói về tuổi thọ, kết luận nào dưới đây <u>không</u> đúng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về tuổi thọ, kết luận nào dưới đây không đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Kết luận không đúng là : D

Tuổi thọ sinh lí là thời gian sống có thể đạt đến của 1 cá thể, do đó nó phụ thuộc vào môi trường sống, do đó không thể so sánh tuổi thọ sinh thái và tuổi thọ sinh lí

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn