Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không đúng ?

Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không đúng ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không đúng ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C- sai ,ưu thể lai có thể biểu hiện ở phép  lai nghịch hoặc thuận

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn