Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không đúng?

Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu không đúng là C

Con lai có ưu thế lai thường đem ra sử dụng cho mục đích kinh tế. vì nếu lấy chúng là giống sẽ xảy ra hiện tượng thoái hóa giống

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn