Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về vai trò của các enzim trong cơ thể di truyền ở cấ

Khi nói về vai trò của các enzim trong cơ thể di truyền ở cấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về vai trò của các enzim trong cơ thể di truyền ở cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây là không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình phiên mã enzim ARN polimeraza có vai trò tháo xoắn , lắp giáp nucleotit các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung => C sai 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn