Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về vai trò của thể truyền plasmit trong kĩ thuật chu

Khi nói về vai trò của thể truyền plasmit trong kĩ thuật chu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về vai trò của thể truyền plasmit trong kĩ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu nào sau đây là đúng?

 

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phát biểu đúng là C

A sai vì ko có thể truyền plasmit thì không thể chuyển gen sẽ không được nhân lên trong tế bào và sẽ không tạo ra nhiều sản phẩm .

B sai, plasmit là các ADN ngoài nhân, chúng nhân đôi một cách độc lập với ADN  trong vùng nhân của tế bào. Do đó người ta gắn các gen cần chuyển vào plasmit, đưa gen cần chuyển vào tế bào chất của tế bào nhận

D sai, tế bào phân chia một cách độc lập, không bị phụ thuộc vào các plasmit

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn