Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nước thải các nhà máy có chứa nhiều các ion: Cu<sup>2+</

Khi nước thải các nhà máy có chứa nhiều các ion: Cu<sup>2+</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nước thải các nhà máy có chứa nhiều các ion: Cu2+, Fe3+,  Pb2+  thì có thể xử lí bằng chất nào trong các chất sau?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Dùng vôi tôi để kết tả các ion thành hidroxit không tan lắng xuống có thể loại khỏi nước .

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn