Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi phân huỷ có xúc tác 122,5g KClO3, thể tích kh

Khi phân huỷ có xúc tác 122,5g KClO3, thể tích kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi phân huỷ có xúc tác 122,5g KClO3, thể tích khí oxi thu được là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn