Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi quan sát biến dị ở sinh vật Đacuyn là người đầu tiê

Khi quan sát biến dị ở sinh vật Đacuyn là người đầu tiê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi quan sát biến dị ở sinh vật, Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi quan sát biến dị ở sinh vật, Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể.

Chọn C

Ý kiến của bạn