Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi quan sát quá trình phân bào của một tế bào sinh dưỡng ở

Khi quan sát quá trình phân bào của một tế bào sinh dưỡng ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi quan sát quá trình phân bào của một tế bào sinh dưỡng ở một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, một học sinh vẽ lại được sơ đồ với đầy đủ các giai đoạn khác nhau như sau:

Cho các phát biểu sau đây:

(1) Quá trình phân bào này mô tả cơ chế tạo thể lệch bội trong giảm phân.

(2) Quá trình phân bào này có một cặp nhiễm sắc thể không phân li trong nguyên phân.

(3) Bộ nhiễm sắc lưỡng bội của loài trên là 2n = 8.

(4) Ở giai đoạn (f), tế bào có 8 phân tử ADN thuộc 4 cặp nhiễm sắc thể.

(5) Thứ tự các giai đoạn xảy ra là: (b) → (d) → (f) → (e) → (a) + (c)

Số phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Phương án (1) sai, quá trình phân bào này mô tả cơ chế tạo thể lệch bội trong nguyên phân.

- Phương án (2) sai, quá trình phân bào này có một NST không phân li ở kì sau.

- Phương án (3) sai, loài này có bộ NST 2n = 4.

- Phương án (4) sai, ở giai đoạn (f), tế bào có 8 phân tử ADN thuộc 2 cặp NST.

- Phương án (5) đúng, chú ý kết thúc quá trình phân bào tạo 2 tế bào con (a) và (c).

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn