Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi quần thể đạt kích thước tối đa thì những sự kiện nào sau

Khi quần thể đạt kích thước tối đa thì những sự kiện nào sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi quần thể đạt kích thước tối đa thì những sự kiện nào sau đây đang có khả năng xảy ra?

(1) Sự cạnh tranh diễn ra gay gắt.

(2) Mật độ cá thể cao nhất.

(3) Mức sinh sản tăng do khả năng gặp gỡ giữa đực và cái tăng.

(4) Khả năng lây lan của dịch bệnh cao.

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(3) sai vì khi quần thể đạt kích thước tối đa mật độ quần thể cao thường làm giảm mức sinh sản.

Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn