Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sa

Khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng ?

    


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều tồn tại trong ánh sáng mặt trời 

= > Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn