Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nư

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

Tần số của sóng không thay đổi khi đi qua các môi trường khác nhau

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn