Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi sóng điện từ truyền lan trong không gian thì vec tơ cườn

Khi sóng điện từ truyền lan trong không gian thì vec tơ cườn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi sóng điện từ truyền lan trong không gian thì vec tơ cường độ diện trường và vec tơ cảm ứng từ có phương

   


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn