Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi tăng áp suất bằng cách nén hỗn hợp cân bằng  chuyển dịch

Khi tăng áp suất bằng cách nén hỗn hợp cân bằng  chuyển dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi tăng áp suất bằng cách nén hỗn hợp cân bằng  chuyển dịch theo chiều thuận


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tăng áp suất => CB chuyển dịch theo chiều làm giảm số mol phân tử khí.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn