Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi tạo ra hồ quang điện, ban đầu ta cần phải cho hai đầu th

Khi tạo ra hồ quang điện, ban đầu ta cần phải cho hai đầu th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi tạo ra hồ quang điện, ban đầu ta cần phải cho hai đầu thanh than chạm vào nhau để


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi chập hai thỏi than với nhau, nhiệt độ ở chỗ tiếp xúc rất lớn để tạo ra các hạt tải điện trong vùng không khí xung quanh hai đầu thỏi than.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn