Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi thực hiện phản ứng este hóa 6g CH<sub>3</sub>COOH và 9,2

Khi thực hiện phản ứng este hóa 6g CH<sub>3</sub>COOH và 9,2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi thực hiện phản ứng este hóa 6g CH3COOH và 9,2g C2H5OH với hiệu suất đạt 70% thu được bao nhiêu gam este?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn