Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi thực hiện thí nghiệm đo bước sóng của ánh sáng bằng

Khi thực hiện thí nghiệm đo bước sóng của ánh sáng bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi thực hiện thí nghiệm đo bước sóng của ánh sáng bằng phương pháp giao thoa Y-âng. Khi thực hành đo khoảng vân bằng thước cặp, ta thường dùng thước cặp đo khoảng cách giữa


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết giao thoa sóng ánh sáng

Giải chi tiết:

Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc vân tối gần nhau nhất

Khoảng vân rất nhỏ, để làm giảm sai số, thực hiện đo khoảng cách giữa vài vân sáng

Chọn C.

Ý kiến của bạn