Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi thủy phân hoàn toàn 8,8g este đơn chức, mạch hở X với 10

Khi thủy phân hoàn toàn 8,8g este đơn chức, mạch hở X với 10

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi thủy phân hoàn toàn 8,8g este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M vừa đủ thu được 4,6g một ancol Y. Tên gọi của X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nancol = nKOH = neste = 0,1 mol

=> Mancol = 46g (C2H5OH)

Meste = 88g => Este là CH3COOC2H5 (etyl axetat )

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn