Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi thủy phân hoàn toàn peptit có công thức hóa học H2

Khi thủy phân hoàn toàn peptit có công thức hóa học H2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi thủy phân hoàn toàn peptit có công thức hóa học

H2N - CH(CH3) - CONH - CH2 - CONH - CH2 - CONH - CH2 - CONH - CH(CH3) - COOH

Thì sản phẩm thu được có tối đa bao nhiêu peptit có phản ứng màu biure?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Peptit X có thể viết lại dưới dạng: A - B - B - B - A

Peptit có phản ứng màu biure phải là peptit từ tripeptit trở đi

=> A - B - B ; B - B - B; B - B - A; B - B - B - A; A - B - B - B

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn