Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren, xúc t

Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren, xúc t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren, xúc tác Na thu được một loại cao su buna-S. Cứ 42 gam cao su buna-S phản ứng hết với 32 gam Br2 trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích buta-1,3-dien và stiren trong cao su buna-S là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CT polime có dạng : [CH2-CH=CH-CH2]n[CH2-CH(C6H5)]m

nBr2 = npi = nC4H6 = 0,2 mol

=> ncaosu = 0,2/n (mol)

=> Mcaosu = 210n = 54n + 104m

=> n : m = 2 : 3

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn