Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi tiến hành thí nghiệm cho dòng điện chạy qua đùi ếch

Khi tiến hành thí nghiệm cho dòng điện chạy qua đùi ếch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi tiến hành thí nghiệm cho dòng điện chạy qua đùi ếch thì đùi ếch co lại đó là tác dụng nào của dòng điện? Hãy chọn đáp án đúng.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi qua cơ thể người và các động vật. Nếu sơ ý để cho dòng điện đi qua cơ thể người thì dòng điện sẽ làm các cơ co giật, có thể làm tim ngừng đập, ngạt thở và thần kinh bị tê liệt.

Giải chi tiết:

Khi tiến hành thí nghiệp cho dòng điện chạy qua đùi ếch thì đùi ếch co lại đó là tác dụng sinh lí của dòng điện.

Chọn C.

Ý kiến của bạn