Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi trộn 50 cm3 rượu vào 50 cm3 nước ta thu được một hỗ

Khi trộn 50 cm3 rượu vào 50 cm3 nước ta thu được một hỗ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi trộn 50 cm3 rượu vào 50 cm3 nước ta thu được một hỗn hợp rượu – nước có thể tích

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.


Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

Giải chi tiết:

Giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách, khi trộn một hỗn hợp, thì các phân tử này có thể len lỏi vào khoảng cách giữa các phân tử kia, nên thể tích hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích hai chất ban đầu.

Vì vậy khi khi trộn 50cm3 rượu vào 50cm3 nước ta thu được một hỗn hợp rượu – nước có thể tích nhỏ hơn 100cm3.

Chọn B.

Ý kiến của bạn