Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khó khăn lớn nhất của việc khai thác thuỷ điện của nước ta l

Khó khăn lớn nhất của việc khai thác thuỷ điện của nước ta l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khó khăn lớn nhất của việc khai thác thuỷ điện của nước ta là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn