Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khó khăn lớn nhất đối với hoạt động du lịch biển ở miền

Khó khăn lớn nhất đối với hoạt động du lịch biển ở miền

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khó khăn lớn nhất đối với hoạt động du lịch biển ở miền Bắc là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liên hệ đặc điểm chế độ nhiệt miền Bắc

Giải chi tiết:

Ở miền Bắc có mùa đông lạnh trong khi hoạt động du lịch biển cần thời tiết phải ấm áp => sự phân mùa của khí hậu là Khó khăn lớn nhất đối với hoạt động du lịch biển ở miền Bắc

Chọn D

Ý kiến của bạn