Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển cây công nghiệp lâ

Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển cây công nghiệp lâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm hiện nay ở nước ta là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm hiện nay ở nước ta là thị trường có nhiều biến động. Giá nông sản bấp bênh, được mùa mất giá, nếu không có chiến lược phát triển đúng đắn và chính sách hỗ trợ cam kết thu mua nông sản thì dễ dẫn đến tình trạng nông sản được giá người nông dân ồ ạt trồng 1 loại cây, lúc nông sản mất giá lại chặt bỏ. Cây lâu năm cần trồng một khoảng thời gian nhất định mới cho thu hoạch nếu không có hướng đi đúng sẽ ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất chung  

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn