Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khó khăn lớn nhất trong phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên

Khó khăn lớn nhất trong phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khó khăn lớn nhất trong phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn