Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau n

Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha trên cùng một phương truyền sóng.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn