Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp trong hi

Khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp trong hi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp trong hiện tượng sóng dừng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

Khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp trong hiện tượng sóng dừng là một phần tư bước sóng.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn