Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khoảng  giá trị của nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động s

Khoảng  giá trị của nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khoảng  giá trị của nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động sinh lí đối với cơ thể sinh vật nhưng chưa gây chết được gọi là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khoảng gây ức chế hoạt động sinh lí => Khoảng chống chịu

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn