Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khoáng sản có trữ lượng lớn nổi bật ở miền Nam Trung Bộ

Khoáng sản có trữ lượng lớn nổi bật ở miền Nam Trung Bộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khoáng sản có trữ lượng lớn nổi bật ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 12 – Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Giải chi tiết:

Khoáng sản có trữ lượng nổi bật ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là: dầu khí và bô xít

- Dầu khí tập trung trên vùng biển ở thềm lục địa phía Nam

- Bô-xít với trữ lượng hàng tỉ tấn ở Tây Nguyên.

Chọn C

Ý kiến của bạn