Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khoáng sản có trữ lượng lớn và giá trị nhất ở vùng biển

Khoáng sản có trữ lượng lớn và giá trị nhất ở vùng biển

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khoáng sản có trữ lượng lớn và giá trị nhất ở vùng biển nước ta là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 8 – Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Giải chi tiết:

Khoáng sản có trữ lượng lớn và giá trị nhất là dầu khí (sgk trang 38)

Chọn B

Ý kiến của bạn