Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khối lượng Ag tối đa khi cho dung dịch chứa 18,0g Glucozo ph

Khối lượng Ag tối đa khi cho dung dịch chứa 18,0g Glucozo ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khối lượng Ag tối đa khi cho dung dịch chứa 18,0g Glucozo phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Glucozo -> 2Ag

=> mAg = 108.nAg = 108.2nGlucozo = 21,6g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn