Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khối NATO do Mỹ lập ra tháng 4-1949 nhằm:

Khối NATO do Mỹ lập ra tháng 4-1949 nhằm:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khối NATO do Mỹ lập ra tháng 4-1949 nhằm:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn